Članstvo u sistemu obračuna i poravnanja je članstvo u kojem Centralni registar:
● omogućava članu neposredno otvaranje, vođenje i zatvaranje računa klijenta, kastodi računa, te računa za upravljanje portfeljom klijenta i računa za preuzimanje,
● otvara članu dilerski račun, zajednički račun i račun za pozajmljivanje,
● omogućava članu pristup njegovim računima ili računima njegovih klijenata i izdavanje izvoda o stanju na računima otvorenim kod člana,
● omogućava članu da sa računa vlasnika hartija od vrijednosti prenese hartije od vrijednosti koje su predmet naloga na račune otvorene kod člana,
● prenosi hartije od vrijednosti na zbirni kastodi račun i dodjeljuje registarski kod kastodi računima,
● vraća hartije od vrijednosti na račun vlasnika hartija od vrijednosti,
● vrši obračun ukupnih novčanih obaveza i potraživanja člana Centralnog registra, koja su nastala na osnovu poslova zaključenih sa hartijama od vrijednosti na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu
● utvrđuje iznos neto dugovanja, odnosno neto potraživanja člana po osnovu poslova zaključenih na berzi,
● omogućava raspoređivanje poslova zaključenih na berzi preko zajedničkog računa na račun krajnjeg kupca/prodavca,
● vrši poravnanje hartija od vrijednosti i novca,
● prenosi hartije od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi ili izvan berze, a čije se novčane obaveze izvršavaju direktno između učesnika,
● prenosi hartije od vrijednosti po osnovu pozajmljivanja hartija od vrijednosti,
● vrši prinudnu kupovinu i prodaju hartije od vrijednosti za potrebe obračuna i poravnanja poslova zaključenih na berzi,
● iz sredstava garantnog fonda izmiruje novčane obaveze člana po osnovu poslova zaključenih na berzi, ako član ne izvrši svoje novčane obaveze iz tih poslova.
Član Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja može da bude:
● berzanski posrednik,
● kastodi banka, odnosno banka depozitar koja obavlja kastodi poslove za investicioni fond,
● strani berzanski posrednik,
● strana banka.
Postupak prijema u članstvo pokreće se podnošenjem zahtjeva za prijem u članstvo na posebnom obrascu.
Zahtjev za prijem u članstvo u Centralnom registru hartija od vrijednosti - obrazac
 
Članovi Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja:
 
BROKERSKI POSREDNICI

ADVANTIS BROKER

EUROBROKER AD BANJA LUKA

MONET BROKER AD BANJA LUKA

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

RAIFFEISEN CAPITAL AD BANJA LUKA


KASTODI BANKE

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

RAIFFEISEN BANK DD BIH SARAJEVO

UNICREDIT BANK DD MOSTAR