moj PORTFELJ

LINK ZA USLUGU: MOJ PORTFELJ

 

Preuzmite dokument

_pdf  Zahtjev za korišćenje usluge MOJ PORTFELJ
_word
_word  Moj portfelj - Opis


Usluga "Moj portfelj" omogućava uvid u stanje na računu i procjenu trenutne vrijednosti portfelja na računima vlasnika u Centralnom registru hartija od vrijednosti ad Banja Luka, putem interneta, sa bilo kojeg računara, uz korištenje korisničke šifre.
Korisnici ove usluge mogu biti svi vlasnici hartija od vrijednosti, fizička i pravna lica koji imaju otvorene račune vlasnika u Centralnom registru.
Detalji sadržaja usluge i način procjene vrijednosti portfelja prikazani su u dokumentu Moj portfelj – Opis koji se nalazi na linku iznad teksta, uz napomenu da je procjena vrijednosti informativnog karaktera za vlasnika, te da nema pravnu snagu prema trećim licima i ne može se koristiti kao dokaz o vlasništvu, odnosno dokaz o vrijednosti imovine.
Da bi vlasnik računa mogao da koristi ovu uslugu potrebno je da popunjen i potpisan zahtjev dostavi Centralnom registru.
Uz zahtjev, potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta.
Ako se zahtjev podnosi putem ovlašćenog berzanskog posrednika neophodno je da ga korisnik lično potpiše, s tim da kopija identifikacionog dokumenta koji se prilaže uz zahtjev može biti ovjerena pečatom berzanskog posrednika.
Obrazac zahtjeva se nalazi na linku iznad teksta.
Po odobrenju zahtjeva Centralni registar će na adresu koja je navedena u zahtjevu poslati šifru za pristup zajedno sa uputstvom o korišćenju.
U pružanju ove usluge primjenjuju se savremena sredstva zaštite koja osiguravaju tajnost i sigurnost.