moj PORTFELJ

LINK ZA USLUGU: MOJ PORTFELJ

 

Preuzmite dokument

_pdf Zahtjev za korišćenje usluge MOJ PORTFELJ
_word Zahtjev za korišćenje usluge MOJ PORTFELJ

 

BESPLATAN PRISTUP

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka obavještava sadašnje i potencijalne korisnike usluge "Moj porfelj" da je korišćenje ove usluge besplatno.

Centralni registar u želji da vlasnicima hartija od vrijednosti – investitorima omogući efikasniju i bržu komunikaciju sa Centralnim registrom od dana 15.02.2007. godine uvodi novu uslugu "Moj portfelj".

Ova usluga podrazumijeva savremeni način komuniciranja vlasnika hartija od vrijednosti sa Centralnim registrom, odnosno omogućava pristup stanju na računu u Centralnom registru putem interneta uz korištenje korisničke šifre. Vlasnicima hartija od vrijednosti je omogućen on line pristup računu uz tajnost i sigurnost pružanja korisničke usluge primjenom savremenih sredstava zaštite sa mogućnošću pristupa sa bilo kojeg računara priključenog na internet mrežu.

Korisnici ove usluge mogu biti svi vlasnici hartija od vrijednosti, fizička i pravna lica, koji imaju otvorene račune vlasnika u Centralnom registru.

Da bi vlasnik računa u Centralnom registru mogao da koristi ovu uslugu potrebno je da popunjen i potpisan zahtjev dostavi Centralnom registru, čime ujedno daje nalog Centralnom registru da mu se na ovaj način dostavlja obavještenje o stanju na računu.

Obrazac zahtjeva se nalazi na web stranici Centralnog registra a može se dobiti i u brokerskim kućama. Potpisan zahtjev od strane korisnika i uz njega dostavljena ovjerena kopija identifikacionog dokumenta uslov su da Centralni registar na adresu koja je navedena u zahtjevu pošalje šifru za pristup zajedno sa uputstvom o korišćenju.

 Ako se zahtjev podnosi preko ovlašćenog berzanskog posrednika neophodno je da ga korisnik lično potpiše, s tim da kopija identifikacionog dokumenta koji se prilaže uz zahtjev može biti ovjerena pečatom berzanskog posrednika.

Vlasnicima hov – korisnicima usluge ovim putem je omogućen:

 1. uvid u stanje na računu hartija od vrijednosti na posljednji dan saldiranja;
 2. uvid u procjenu trenutne vrijednost portfelja / koja se izračunava tako da se ukupna količina pojedine hartije od vrijednosti pomnoži sa prosječnom tržišnom cijenom te hartije ostvarene prethodnog dana; zbir tih iznosa čini procjenu vrijednosti portfelja.

Vlasnik, uz svoje osnovne podatake, može ovim putem da vidi i slijedeće:

 • oznaku hartija od vrijednosti;
 • broj računa;
 • broj hartija od vrijednosti u vlasništvu;
 • procenat od ukupne količine registrovanih harija emitenta;
 • broj raspoloživih hartija od vrijednosti;
 • broj blokiranih hartija od vrijednosti;
 • prosječna tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja hartijom, odnosno 0 ako se navedenom hartijom nije nikada trgovalo;
 • vrijednost hartija iz portfelja na posljednji dan saldiranja;
 • oznaku člana Centralnog registra na čijem se računu hartije od vrijednosti nalaze;
 • naziv emitenta.

Po isteku perioda besplatnog korišćenja korisnici će biti obaviješteni o uslovima i načinu daljnjeg korištenja ove usluge. Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..