IZDAVANJE IZVJEŠTAJA ZA VLASNIKE


Centralni registar za vlasnike hartija od vrijednosti, a na zahtjev vlasnika ili drugog ovlašćenog lica, izdaje sljedeće izvještaje:

  • Potvrda o vlasništvu na hartijama od vrijednosti
  • Izvod o stanju na računu
  • Potvrda da lice nema otvoren račun u Centralnom registru
  • Potvrda da lice ne posjeduje hartije od vrijednosti
  • Potvrda o novčanim sredstvima na računu Centralnog registra za posebnu namjenu
  • Plan otplate za dužničke hartije od vrijednosti
  • Izvještaj o transakcijama
  • Ostali izvještaji / potvrde po posebnom zahtjevu
  • Ostali izvještaji / potvrde iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar strukturiraju se prema zahtjevu vlasnika ili drugog ovlašćenog lica i mogućnostima Centralnog registra, a izrađuju se i dostavljaju u obliku i na način definisan posebnim ugovorom.