Poslovno ime Centralni registar hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Banja Luka
Skraćeno poslovno ime Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka
Poslovno ime na engleskom jeziku Central Registry of Securities, JSC, Banja Luka, Republic of Srpska
Sjedište Sime Šolaje br.1, Banja Luka
Telefon/Faks 051/348-710; 051/348-718
E-mail Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Registar suda Registar Okružnog privrednog suda Banja Luka, reg. uložak broj:1-11975-00, broj rješenja: 057-0-Reg-19-001314
Datum osnivanja 26.02.2001. godine
Upisan i uplaćen osnovni kapital 4.100.000 KM, podijeljen na 41.000 redovnih akcija
Matični broj 01942026
JIB 4400936990005
Šifra djelatnosti 66.11
Poslovni računi 562100-80005420-15 NLB Banka ad Banja Luka 555007-02071847-88 Nova banka ad Banja Luka
Revizor za 2018/2019/2020/2021 Privredno društvo ‘’BL REVIZOR’’ doo Banja Luka
Direktor Bratoljub Radulović, dipl. ekonomista
Akt o osnivanju Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka osnovan je Zakonom o Centralnom registru hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske broj 24/98).
Rješenje Komisije za hartija od vrijednosti RS    Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:04-041-248/04 od 13.02.2004. godine data je dozvola Centralnom registru za obavljanje poslova depozitara privatizacionih investicionih fondova.Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:01-UP-041-2005/06 od 01.06.2006. godine produžena je dozvola za obavljanje poslova depozitara privatizacionih investicionih fondova.Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-041-1590/07 od 04.05.2007. godine data je dozvola Centralnom registru za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:01-UP-041-1403/09 od 08.04.2009. godine produžena je dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-041-950/12 od 20.04.2012.godine produžena je dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-55-226-1/15 od 24.04.2015.godine produžena je dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.
 
 
  
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka funkcioniše u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 92/06, 34/09, 30/12 i 59/13) u cilju da emitentima, vlasnicima hartija od vrijednosti i ovlaštenim učesnicima tržišta kapitala pruži brzu i efikasnu uslugu uz poštovanje principa sigurnosti.
Registar je pravno lice sa javnim ovlašćenjima za poslove iz člana 189. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, koje vodi bazu podataka u kojoj se upisuju, vode i čuvaju podaci o hartijama od vrijednosti, vlasnicima, pravima i ograničenjima prava na hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom, propisima Komisije za hartije od vrijednosti i opštim aktima Registra.
Poslovi Registra su:
  1. registracija i čuvanje podataka o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima i svim transakcijama u pogledu prenosa vlasništva ili promjene statusa hartija od vrijednosti,
  2. registracija i čuvanje podataka o sticanju vlasništva i drugih prava iz hartija od vrijednosti,
  3. upis i brisanje prava trećih lica na hartijama od vrijednosti, kao i upis i brisanje zabrane prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka nadležnih organa,
  4. otvaranje i vođenje računa emitenata, vođenje knjige akcionara, otvaranje i vođenje računa vlasnika hartija od vrijednosti, kao i izdavanje izvještaja, izvoda i potvrda o stanju i promjenama na tim računima,
  5. otvaranje i vođenje računa berzanskom posredniku i drugim članovima Registra,
  6. obračun, poravnanje i prenos hartija od vrijednosti na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti zaključenim na berzi i drugom uređenom javnom tržištu,
  7. prenos hartija od vrijednosti na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka drugih nadležnih organa,
  8. izrada, razvoj, održavanje i raspolaganje kompjuterskim softverom u vezi sa trgovanjem sa hartijama od vrijednosti i
  9. organizovanje i sprovođenje edukacije učesnika na tržištu hartija od vrijednosti u vezi sa poslovima koje obavlja. 
Registar može obavljati poslove depozitara investicionih fondova i druge poslove za koje dobije saglasnost Komisije.
 
 
 Struktura nova
 
 
UPRAVNI ODBOR
Predsjednik: Zoran Babić Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Zamjenik predsjednika:    Milan Božić Banjalučka berza ad Banja Luka
Član: Milorad Đurđević    Savjet ministara Bosne i Hercegovine 
Član: Jovan Tegeltija Banjalučka berza ad Banja Luka
Član: Dragan Džinić     Nova banka ad Banja Luka
 
NADZORNI ODBOR - ODBOR ZA REVIZIJU
Predsjednik: Dragana Tučić        Investiciono razvojna banka Republike Srpske
Zamjenik predsjednika:    Boris Kačavenda Nova banka ad Banja Luka
Član: Dejan Guzijan   NLB banka ad Banja Luka