IZDAVANJE IZVJEŠTAJA ZA EMITENTE
Centralni registar izrađuje sljedeće izvještaje za emitente iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar:
  • -Lista akcionara
  • -Izvještaj za skupštinu akcionara
  • -Izvještaj iz knjige akcionara
  • -Izvještaj o vlasnicima dužničkih hartija od vrijednosti za određenu vrstu i klasu dužničkih hartija od vrijednosti
  • -Struktura vlasištva za emitente koji imaju institucionalne vlasnike-investitore
  • -Potvrda o broju akcionara za potrebe pretvaranja otvorenog akcionarskog društvau zatvoreno i za promjenu pravne forme
  • -Potvrda o ISIN i CFI za registrovane hartije od vrijednosti
  • -Izvještaj o vlasnicima udjela u OIF
  • -Drugi izvještaji po posebnom zahtjevu
  • Drugi izvještaji iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar strukturiraju se prema zahtjevu emitenta ili drugog ovlašćenog lica i mogućnostima Centralnog registra i posebno se ugovaraju