Neradni dani u 2021. godini 
Centralni registar zbog republičkih i vjerskih praznika u 2021. godini neće raditi sljedeće radne dane:
  • 1. januar (petak)
  • 6. januar (srijeda)
  • 7. januar (četvrtak)
  • 30. april (petak)
  • 3. maj (ponedjeljak)