Lista članaka u kategoriji Analiza transakcija po vrsti HoV
Naziv dokumenta
Strana 1 od 20

 

NAPOMENA:

Zbirni kastodi racuni nisu ukljuceni jer se prikazuju kao rezidenti, a kastodi racuni na ime prikazuju se prema drzavi vlasnika.