Članstvo u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti je članstvo u kojem Centralni registar:
● omogućava članu neposredan upis i brisanje založnog prava na hartijama od vrijednosti koje se nalaze na kastodi računu,
● provodi postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti koje se nalaze na kastodi računu.
 
Član Centralnog registra u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti može da bude:
● berzanski posrednik, ako ima dozvolu za obavljanje kastodi poslova,
● kastodi banka, odnosno banka depozitar koja obavlja kastodi poslove za investicioni fond.
 
Postupak prijema u članstvo pokreće se podnošenjem zahtjeva za prijem u članstvo na posebnom obrascu.
Zahtjev za prijem u članstvo u Centralnom registru hartija od vrijednosti - obrazac
 
Članovi Centralnog registra u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti:
RAIFFEISEN BANK DD BIH SARAJEVO