Pregled broja hartija, otvorenih računa i korporativnih radnji
 
 Godina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012. 2013 2014 2015 2016 2017
Emitenti 45 53 34 30 24 25 13 4 2 3 4 6
Vlasnički računi 10.071 4.647 13.635 8.353 4.347 1.958 5.988 5.023 2.812 1.351 221 182
Registrovane hartije 46 56 37 38 29 42 26 13 54 49 55 56
Broj emitovanih novih hartija 199.327.920 2.079.265.413 388.591.460 562.531.006 173.942.619 999.706.733 182.906.195 130.905.736 86.731.088 80.153.306 209.699.865 72.428.302
Nominalna vrijednost novih hartija u KM 228.195.145 2.112.807.468 424.714.812,98 688.883.000 201.120.698 4.137.763.556 353.321.204 434.124.421 358.877.768 539.197.906 701.516.555 499.323.637
Emisija po osnovu povećanja kapitala 36 30 40 24 26 30 12 17 18 14 22 18
Emisija po osnovu smanjenja kapitala 24 12 6 3 9 15 10 5 9 9 6 8
Emisija po ostalim osnovama 1 5 3 - 2 2 - 1 - 3 1 -
Preuzimanja 48 49 47 29 26 35 41 26 15 13 11 5
Upis založnih prava 332 483 307 163 164 173 79 118 116 64 88 81
Brisanje založnih prava 135 246 256 186 93 63 99 92 72 59 61 63
Prodaja založenih hartija od strane Centralnog registra 5 8 5 28 26 19 11 2 10 17 17 5
Upis zabrane raspolaganja 104 521 197 286 247 250 194 361 202 156 95 61
Brisanje zabrana raspolaganja 265 87 15 26 473 177 145 220 103 132 60 26