Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2023 do 31.08.2023
 
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 KKOS-R-A TRIGLAV OSIGURANJE, AD 5.867.490,08 56,77
2 PIBB-P-A NAŠA BANKA AD BANJA LUKA 2.064.108,96 19,97
3 VLTG-R-A VELETRGOVINA AD GRADIŠKA 810.728,56 7,84
4 PIBB-P-B NAŠA BANKA AD BANJA LUKA 720.000 6,97
5 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 559.325,12 5,41
6 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 94564,54 0,91
7 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO AD BANJA LUKA 52962 0,51
8 SEMB-R-A PD SEMBERIJA AD BIJELJINA 36630 0,35
9 BOSK-R-A RK BOSKA AD BANJA LUKA 24.114,48 0,23
10 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 17.172,42 0,17
11 Ostale HOV OSTALE HOV 89.331,02 0,87
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 10.336.427,18 100,00%
 
hov top 10 08 2023