Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01.2023. do 31.01.2023.  
 
  
Rednibroj OznakaHOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
%učešća usaldiranom
prometu
1 MTNO-R-A METALNO AD ZVORNIK PO 1.387.098,44 41,16
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 870.381,91 25,83
3 HPAL-R-A PALAS AD BANJA LUKA 314.480,30 9,33
4 MATE-R-A TP  MATEX AD BANJA LUKA 202.174,70 6,00
5 PIBB-R-D NAŠA BANKA AD BIJELJINA 201.239,28 5,97
6 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 82.020,82 2,43
7 BOSK-R-A RK BOSKA AD BANJA LUKA 53.692,47 1,59
8 RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 41.716,08 1,24
9 MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO 29.354,57 0,87
10 RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 24.548,90 0,73
11 Ostale HOV OSTALE HOV 163.557,78 4,85
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 3.370.265,25 100,00%
 
 hov top 10 01 2023