Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta DUBIČKI ROBNI MAGAZIN AD KOZARSKA DUBICA da je Centralni registar dana 02.02.2023. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca NEBOJŠU ANTONIJEVIĆA.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.