• Uredno popunjen zahtjev za prijem u članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti (obrazac se može preuzeti na našoj internet stranici www.crhovrs.org u rubrici propisi i obrasci), podnosi se neposredno na šalter Centralnog registra ili putem pošte.
  • Uz zahtjev za prijem u članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti dostavljaju se odgovarajući prilozi u skladu sa čl. 18.,19.,27. Pravilnika o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka (dostupan na našoj internet stranici www.crhovrs.org u rubrici propisi i obrasci).