CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< septembar 2014 >
pon uto sri če pet sub ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Kontaktirajte nas

Informacije za vlasnike hartija od vrijednosti
- 24 časa dnevno Call Centar Pošte Srpske -

   1369   (bez pozivnog broja)

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 713

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

mailto:CRHOV RS

 
  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
Mljekara ad Aleksandrovac, Laktaši - III emisija - smanjenje osnovnog kapitala Štampa
01.09.2014 10:07
Centralni registar je dana 29.08.2014. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Mljekara ad Aleksandrovac, Laktaši
Sjedište emitenta
Lijevčanski put bb, Aleksandrovac, Laktaši
Matični broj emitenta
01041894
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
MLEK-R-A
Broj hartija
12.525.710
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
12.525.710,00 KM
Redni broj i tip emisije
treća emisija-smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100MLEKRA4
CFI kod
ESVUFR
 
Nakon registracije ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi    12.525.710,00 KM
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-32-RE-360-2/14 od 22.05.2014. godine.
 

Saldirani promet

Novosti

Sparkasse bank dd Sarajevo – kastodi banka, primljena u članstvo
  
Sparkasse bank dd Sarajevo – kastodi banka primljena je u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prijemu u članstvo u Centralnom registru Upravni odbor je donio 28.07.2014. godine, na osnovu te odluke direktor je 29.07.2014. godine donio Rješenje o prijemu u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
 
Hypo Alpe Adria-Bank dd Mostar, kastodi banka - isključenje iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti
 
Hypo Alpe Adria-Bank dd Mostar, kastodi banka isključena je iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Rješenje o isključenju iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti doneseno je 12.06.2014. godine.