The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Sofosbuvir is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 1369
< maj 2016 >
pon uto sri če pet sub ned
            1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Pošaljite nam poruku

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
Komunalac ad Kozarska Dubica - III emisija - povećanje osnovnog kapitala, javna ponuda Štampa
06.05.2016 12:47
 
Centralni registar je dana 06.05.2016. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta
Komunalac ad Kozarska Dubica
Sjedište emitenta
Miroslava Antića bb, 79240 Kozarska Dubica
Matični broj emitenta
01180002
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
KMNC-R-A
Broj hartija
260.374
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
260.374,00 KM
Redni broj i tip emisije
III emisija-povećavanje osnovnog kapitala, javna ponuda
ISIN kod
BA100KMNCRA4

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 976.101,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-53-5/16 od 27.04.2016. godine.
 

Saldirani promet

Novosti

Obavještenje za manjinske akcionare emitenta Unicep group ad Banja Luka čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca

 

Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Unicep group ad Banja Luka da sa danom 22.04.2016. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca Čajavec-Mega ad Banja Luka u sudski registar.
Pročitajte više...
 
Saziv XXII Skupštine akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka,  saziva
Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja