Illinois Payday Loans should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 1369
< jul 2016 >
pon uto sri če pet sub ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pošaljite nam poruku

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
''WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP'' AD BANJA LUKA - XIV emisija povećanje osnovnog kapitala Štampa
26.07.2016 12:03
 
Centralni registar je dana 26.07.2016. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta
''WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP'' AD BANJA LUKA  
Sjedište emitenta
Kninska 1a, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
01755927
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SODJ-R-A
Broj hartija
29.337
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.933700,00 KM
Redni broj i tip emisije
četrnaesta emisija - povećanje osnovnog kapitala - ponuda za kvalifikovane investitore
ISIN kod
BA100SODJRA9
CFI kod
ESVUFR

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 14.149.200,00 KM podijeljeno na 141.492 redovnih akcija lokalne oznake SODJ-R-A, nominalne vrijednosti 100,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj: 01-UP-31-515-2/16 od 22.07.2016. godine.
 

Saldirani promet

Novosti

Obavještenje za manjinske akcionare emitenta Trgoprom ad Kotor Varoš čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca

Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Trgoprom ad Kotor Varoš da sa danom 06.06.2016. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
Pročitajte više...
 
Saziv XIII Glavne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom VB fond ad Banja Luka

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka u svojstvu depozitara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom VB fond ad Banja Luka   saziva 

 
Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja