Do you need Missouri Payday Loans as soon as possible? But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
Brisanje akcija emitenta UT Leotar ad Trebinje Štampa
27.02.2017 12:51
 
Dana 27.02.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake LEOT-R-A, emitenta UT Leotar ad Trebinje mb: 01091166.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-793-2/16 od 09.11.2016. godine i rješenja Okružnog privrednog suda u Trebinju broj 062 0 Reg 16 000317 od 24.10.2016. godine o promjeni pravne forme društva.
Dosadašnji emitent UT Leotar ad Trebinje, mb: 01091166 mjenja pravnu formu.
 

Saldirani promet

Novosti

Obavještenje za manjinske akcionare emitenta GRAĐEVINSKO ZANATSTVO AD TREBINJE čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Građevinsko zanatstvo ad Trebinje da sa danom 22.11.2016. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
Pročitajte više...
 
Obavještenje za manjinske akcionare emitenta Sočkovac ad Sočkovac čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Sočkovac ad Sočkovac da sa danom 20.09.2016. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja