payday loans direct . One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Sofosbuvir is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 1369
< jul 2016 >
pon uto sri če pet sub ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pošaljite nam poruku

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
NOVA BORJA AD TESLIĆ - II emisija Štampa
01.07.2016 13:35
 
Centralni registar je dana 30.06.2016. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Akcionarsko društvo za preradu drveta
 NOVA BORJA Teslić
Sjedište emitenta
Svetog Save 96, Teslić
Matični broj emitenta
11059775
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
NBOR-R-A
Broj hartija
1.161.753
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
1.161.753,00 KM
Redni broj i tip emisije
druga emisija – povećanje osnovnog kapitala,
 konverzija potraživanja u akcije,
zatvoreno akcionarsko društvo
ISIN kod
BA100NBORRA7
CFI kod
ESVUFR

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 13.872.504,00 KM.
 

Saldirani promet

Nema podataka o prometu za tekući mjesec

Novosti

Obavještenje za manjinske akcionare emitenta Trgoprom ad Kotor Varoš čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca

Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Trgoprom ad Kotor Varoš da sa danom 06.06.2016. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
Pročitajte više...
 
Saziv XIII Glavne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom VB fond ad Banja Luka

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka u svojstvu depozitara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom VB fond ad Banja Luka   saziva 

 
Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja