Payday Advance Bellingham WaPay Day LoansCheap Viagra USAGoogleNews

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< avgust 2015 >
pon uto sri če pet sub ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Kontaktirajte nas

Halo centar 1369
 

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 728

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

mailto:CRHOV RS

 
  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka - III emisija obveznica, javna ponuda Štampa
28.08.2015 11:56
Centralni registar je dana 28.08.2015. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka
Sjedište emitenta
Kralja Petra I Karađorđevića br. 66, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
11090915
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
PPMK-O-C
Broj hartija
7230
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
723.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
treća emisija obveznica - javna ponuda  
Ograničenja prava na hartiji
nema
Rok trajanja ograničenja prava
nema
ISIN kod
BA100PPMKOC4
CFI kod
DBFUGR
Rok dospijeća
3 (tri) godine, tj. do 28.08.2018. godine
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-419-4/15 od 19.08.2015. godine.
 

Saldirani promet

Novosti

Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti
 
Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 53/15 i stupa na snagu 10.07. 2015. godine. Na web sajtu Centralnog registra, u dijelu Propisi i obrasci, je dostupan tekst Pravilnika.
 
Prvo poravnanje blok posla uz izvršenje novčanih obaveza preko računa Centralnog registra
 
Centralni registar je 09.04.2015. godine izvršio prvo poravnanje blok posla čije su novčane obaveze izvršene preko posebnog računa Centralnog registra otvorenog u Centralnoj banci BiH.
Poravnanje je izvršeno po DVP principu, odnosno po principu “isporuka naspram plaćanja” čime je eliminisan rizik povezan sa drugom stranom u transakciji.
Poravnanje blok posla po DVP principu je rezultat kontinuiranog rada Centralnog registra na unapređenju tržišta kapitala Republike Srpske i implementacije praksi razvijenih tržišta.