CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< avgust 2014 >
pon uto sri če pet sub ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontaktirajte nas

Informacije za vlasnike hartija od vrijednosti
- 24 časa dnevno Call Centar Pošte Srpske -

   1369   (bez pozivnog broja)

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 713

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

mailto:CRHOV RS

 
  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE, obveznica, VI emisija, BDDS-O12 Štampa
28.08.2014 12:54
Centralni registar je dana 28.08.2014. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
Sjedište emitenta
Brčko distrikt BiH
Matični broj emitenta
4600082130006
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
BDDS-О12
Broj hartija
75.052
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
75.052,00 КМ
Redni broj i tip emisije
šesta emisija
Rok dospijeća
31.03.2016.
ISIN kod
BA10BDDSO124
CFI kod
DBFUGR
 

Saldirani promet

Novosti

Sparkasse bank dd Sarajevo – kastodi banka, primljena u članstvo
  
Sparkasse bank dd Sarajevo – kastodi banka primljena je u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prijemu u članstvo u Centralnom registru Upravni odbor je donio 28.07.2014. godine, na osnovu te odluke direktor je 29.07.2014. godine donio Rješenje o prijemu u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
 
Hypo Alpe Adria-Bank dd Mostar, kastodi banka - isključenje iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti
 
Hypo Alpe Adria-Bank dd Mostar, kastodi banka isključena je iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Rješenje o isključenju iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti doneseno je 12.06.2014. godine.