Payday Advance In Oceanside CaSignature LoansSale Of ViagraGoogleNews

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< april 2015 >
pon uto sri če pet sub ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Kontaktirajte nas

Informacije za vlasnike hartija od vrijednosti
- 24 časa dnevno Call Centar Pošte Srpske -

   1369   (bez pozivnog broja)

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 713

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

mailto:CRHOV RS

 
  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI - VII emisija - povećanje osnovnog kapitala Štampa
17.04.2015 13:49
Centralni registar je dana 17.04.2015. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI
Sjedište emitenta
Trg Rudara br. 1, 75446 Milići
Matični broj emitenta
01877267
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
DROS-R-A
Broj hartija
700
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
700.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
VII emisija-povećavanje osnovnog kapitala-pretvaranje rezervi i   neraspoređene dobiti
ISIN kod
BA100DROSRA2
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 6.827.000,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-207-1/15 od 03.04.2015. godine.
 

Saldirani promet

Novosti

Prvo poravnanje blok posla uz izvršenje novčanih obaveza preko računa Centralnog registra
 
Centralni registar je 09.04.2015. godine izvršio prvo poravnanje blok posla čije su novčane obaveze izvršene preko posebnog računa Centralnog registra otvorenog u Centralnoj banci BiH.
Poravnanje je izvršeno po DVP principu, odnosno po principu “isporuka naspram plaćanja” čime je eliminisan rizik povezan sa drugom stranom u transakciji.
Poravnanje blok posla po DVP principu je rezultat kontinuiranog rada Centralnog registra na unapređenju tržišta kapitala Republike Srpske i implementacije praksi razvijenih tržišta.
 
Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
 
U skladu sa Zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-
296/15 od 06. marta 2015. godine, Ministarstvo finansija, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, organizuje Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, prema slijedećem rasporedu:
 
1. 08.04. Istočno Sarajevo- 09 časova, sala Skupštine Opštine Pale;
2. 09.04. Trebinje- 09 časova, sala Opštine Trebinje;
3. 15.04. Bijeljina- 11 časova, sala Područne privredne komore Bijeljina;
4. 20.04. Banja Luka- 11 časova, sala Područne privredne komore Banja Luka.
 
Pozivamo sve zainteresovane subjekte da uzmu aktivno učešće u Javnoj raspravi.
 
MINISTARSTVO FINANSIJA