Cheap LevitraPurchase Generic Viagra

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< oktobar 2014 >
pon uto sri če pet sub ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Kontaktirajte nas

Informacije za vlasnike hartija od vrijednosti
- 24 časa dnevno Call Centar Pošte Srpske -

   1369   (bez pozivnog broja)

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 713

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

mailto:CRHOV RS

 
  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD PALE - XI emisija - smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem prioritetno kumulativnih akcija i smanjenjem broja redovnih akcija Štampa
22.10.2014 08:46
Centralni registar je dana 20.10.2014. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD PALE
Sjedište emitenta
Svetosavska br. 24, Pale
Matični broj emitenta
01755927
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SODJ-R-A
Broj hartija
155.113
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
15.511.300,00 KM
Redni broj i tip emisije
jedanaesta emisija-smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100SODJRA9
CFI kod
ESVUFR
 
Nakon registracije ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi    15.511.300,00 KM
Emisija smanjenja osnovnog kapitala izvršena je povlačenjem i poništenjem prioritetno kumulativnih akcija lokalne oznake SODJ-P-A sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti, i smanjenjem broja redovnih akcija lokalne oznake SODJ-R-A.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-703-2/14 od 10.10.2014. godine.
 

Saldirani promet

Novosti

Banka Srpske ad Banja Luka - kastodi banka prestanak članstva
Privrednom društvu Banka Srpske ad Banja Luka - kastodi banka prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 10.10.2014. godine, a na osnovu te odluke direktor je 10.10.2014. godine donio rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
 
Sparkasse bank dd Sarajevo – kastodi banka, primljena u članstvo
  
Sparkasse bank dd Sarajevo – kastodi banka primljena je u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prijemu u članstvo u Centralnom registru Upravni odbor je donio 28.07.2014. godine, na osnovu te odluke direktor je 29.07.2014. godine donio Rješenje o prijemu u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.