GoogleNewsCheap Zithromax Canada

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< decembar 2014 >
pon uto sri če pet sub ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Kontaktirajte nas

Informacije za vlasnike hartija od vrijednosti
- 24 časa dnevno Call Centar Pošte Srpske -

   1369   (bez pozivnog broja)

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 713

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

mailto:CRHOV RS

 
  • T+3 postaje T+2
  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
NOVA BANKA AD Banja Luka - XXIV emisija hartija od vrijednosti, VI emisija obveznica, javna ponuda Štampa
19.12.2014 14:01
Centralni registar je dana 19.12.2014. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
NOVA BANKA ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Kralja Alfonsa XVII 37A, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
01753312
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
NOVB-O-F
Broj hartija
376.000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
37.600.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije
XXIV emisija hartija od vrijednosti,
šesta emisija obveznica, javna ponuda
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
19.12.2024.
ISIN kod
BA100NOVBOF5
CFI kod
DBFUBR

 

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-765-7/14 od 03.12.2014. godine.
 

Saldirani promet

Novosti

Pravilnik o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti
 
Pravilnik o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 108/14 i stupa na snagu 01.01. 2015. godine. Na web sajtu Centralnog registra, u dijelu Propisi i obrasci, je dostupan tekst Pravilnika.
 
Bobar banka ad Bijeljina-Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Bobar broker, isključena iz članstva
 
Bobar banka ad Bijeljina-Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Bobar broker, isključena je iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o isključenju iz članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 04.12.2014. godine, na osnovu te odluke direktor je 04.12.2014. godine donio rješenje o isključenju iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti, na period do tri mjeseca od dana donošenja navedenog rješenja.