Viagra Generikapayday advance .

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 1369
< septembar 2016 >
pon uto sri če pet sub ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Pošaljite nam poruku

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
DUIF Polara invest ad Banja Luka - povećanje osnovnog kapitala, VI emisija hartija od vrijednosti Štampa
22.09.2016 08:09
 
Centralni registar je dana 21.09.2016. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta
DUIF Polara invest ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Svetozara Markovića 5/5 Banja Luka
Matični broj emitenta
01937006
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
PLRD-R-A
Broj hartija
100
Nominalna vrijednost hartije
500,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
50.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
VI emisija akcija
-povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje  rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital
ISIN kod
BA100PLRDRA4
CFI kod
ESVUFR

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 253.000,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-03-RE-697-1/16 од 15.09.2016. godine.
 

Saldirani promet

Novosti

Obavještenje za manjinske akcionare emitenta Sočkovac ad Sočkovac čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Sočkovac ad Sočkovac da sa danom 20.09.2016. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
Pročitajte više...
 
Obavještenje za manjinske akcionare emitenta TRŽNICA AD BANJA LUKA čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Tržnica ad Banja Luka da sa danom 23.09.2016. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja