CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< april 2014 >
pon uto sri če pet sub ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Kontaktirajte nas

Informacije za vlasnike hartija od vrijednosti
- 24 časa dnevno Call Centar Pošte Srpske -

   1369   (bez pozivnog broja)

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 713

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

mailto:CRHOV RS

 
  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
Obveznice Republike Srpske, javna ponuda, RSBD-О-D Štampa
11.04.2014 12:38
Centralni registar je dana 11.04.2014. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
kid 107000132538115      
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSBD-О-D
Broj hartija
65.000
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
65.000,000,00 КМ
Redni broj emisije
četvrta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
11.04.2018.
ISIN kod
BA100RSBDOD0
CFI kod
DBFTBR
 
 

Saldirani promet

Novosti

Informacija o umanjenju naknade za poslove zaključene putem repo ugovora u 2014. godini
 
Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka na sjednici održanoj dana 11.02.2014. godine donio je Odluku o umanjenju naknade za poslove zaključene putem repo ugovora u 2014. godini.
Navedenom odlukom naknada iz člana 2. tačka IV A 1. Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka (Prečišćen tekst) (Službeni glasnik Republike Srpske br. 71/11 i 67/12), u slučaju trgovanja hartijama od vrijednosti putem repo ugovora naplaćuje se samo od prodavca iz prve transakcije na vrijednost kupoprodajnog posla za ugovore koji su zaključeni na period duži od mjesec dana. Naknada za repo ugovore koji su zaključeni na periode do mjesec dana se ne naplaćuje.
 
Obavještenje o načinu ostvarivanja prava za učestvovanje na tržištu novca
 
Centralni registar je pripremio za direktne učesnike Obavještenje o načinu ostvarivanja prava vezanih za dio poslova Centralnog registra za učestvovanje na tržištu novca.
Klijenti berzanskih posrednika na tržištu učestvuju na uobičajen način.
Tekst Obavještenja dat je u rubrici Novosti-Poslovi registra.