Lista članaka u kategoriji Analiza transakcija po vrsti HoV
Naziv dokumenta
Strana 11 od 21

 

NAPOMENA:

Zbirni kastodi racuni nisu ukljuceni jer se prikazuju kao rezidenti, a kastodi racuni na ime prikazuju se prema drzavi vlasnika.