Promet po mjesecima 
 
Mjesec Vrijednost trgovine Vrijednost prodaje nerezidenata % prodaje nerezidenata Vrijednost kupovine nerezidenata % kupovine nerezidenata
Januar 4.333.084,01 359.882,98 8,31%  382.496,30 8,83%
Februar  4.274.143,89 249.681,60   5,84%   237.146,27 5,55%
Mart 5.675.229,97   551.490,42    9,72% 264.311,72 4,66%
April  5.455.718,77 660.089,31 12,10%  1.177.068,53 21,57%
Maj 28.419.987,08 26.437.100,27   93,02% 112.633,09   0,4%
Jun  3.751.393,22  257.995,68  6,88% 101.640,08 2,71%
Jul 3.660.967,02   173.918,46  4,75% 218.385,1   5,97%
Avgust 2.595.901,22  300.316,17    11,57%  243.608,70  9,38% 
Septembar 8.086.039,17  2.932.505,10  36,27%  56.844,91  0,7% 
Oktobar 10.241.868,46  6.068.843,97  59,26%  4.730.101,85  46,18% 
Novembar          
Decembar          
UKUPNO 76.494.332,81 37.991.823,96 49,67% 7.524.236,55 9,84%


 
NAPOMENA:
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine odnosi se na vrijednost saldiranih poslova zaključenih u redovnoj trgovini, aukciji za paket akcija (prodaja državnog kapitala), blok poslovima i na tržištu novca.
Vrijednosti su izražene u KM.
Nerezident je fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište/sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine.
Vrijednosti transakcija zaključenih za zbirni kastodi račun (račun koji otvara i vodi kastodi banka u svoje ime a za račun vlasnika, odnosno nominovanih vlasnika-svojih klijenata) uključene su u promet nerezidenata.
 
 nr sve 10 2017 nr sve pc 10 2017