Promet po mjesecima
 
Mjesec
Vrijednost trgovine
Prodaje nerezidenata
Prodaje nerezidenata
Kupovine nerezidenata
Kupovine nerezidenata
Januar
7.057.019,17
474.375,13
6,72%
555.346,55
7,87%
Februar
 17.833.845,01
2.705.194,74 
15,17% 
254.358,85 
1,43% 
Mart
8.890.578,68 
708.058,11 
7,96% 
370.651,01 
4,17% 
April
 17.692.037,49
6.420.137,50
36,29 %
 9.040.248,79
51,10 %
Maj
14.893.982,14 
 12.686.749,60
85,18 %
 1.226.443,84
8,23 %
Jun

8.664.699,39

4.032.242,47
 46,54%
 780.472,96
9,01% 
Jul
 9.439.047,13
6.344.281,99 
 67,21%
 585.260,78
6,2% 
Avgust
 7.050.173,53
3.279.079,8 
 46,51%
 811.257,98
11,51% 
Septembar
18.479.898,11 
917.395,35 
     4,96% 
 451.506,32
2,44% 
Oktobar
16.067.115,66 
10.806.349,71 
 67,26%
 973.792,74
6,06% 
Novembar
 15.391.498,13
 4.553.757,72
 29,59%
 172.015,79
1,12% 
Decembar
14.132.354,31 
 2.365.580,20
 16,74%
958.171,06 
 6,78%
UKUPNO
155.592.248,75
55.293.202,32
35,54%
16.179.526,67
10,40%
 
NAPOMENA:
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine odnosi se na vrijednost saldiranih poslova zaključenih u redovnoj trgovini, aukciji za paket akcija (prodaja državnog kapitala), blok poslovima i na tržištu novca.
Vrijednosti su izražene u KM.
Nerezident je fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište/sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine.
Vrijednosti transakcija zaključenih za zbirni kastodi račun (račun koji otvara i vodi kastodi banka u svoje ime a za račun vlasnika, odnosno nominovanih vlasnika-svojih klijenata) uključene su u promet nerezidenata.
 
 
nr sve 12 2016
 
nr sve pc 12 2016