Promet po mjesecima
Mjesec
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
4.368.992,17
998.337,00
22,85%
683.973,85
15,65%
Februar
6.574.553,07 
3.033.384,30 
46,14% 
2.427.968,83 
 36,93%
Mart
16.778.714,21 
656.652,41 
3,91% 
808.121,82 
4,82% 
April
 6.891.526,13
1.478.441,89 
21,45% 
 1.458.567,47
 21,16%
Maj
 18.339.665,48
 13.896.247,77
 75,77%
 4.307.968,00
23,49% 
Juni
 9.648.496,80
 2.794.264,39
 28,96%
1.610.815,86 
 16,69%
Juli
 14.850.472,53
 3.114.947,77
 20,98%
 1.250.608,80
8,42% 
Avgust
 6.134.396,57
 668.211,56
 10,89%
 524.308,03
8,55% 
Septembar
 28.378.833,58
 17.868.578,05
62,96% 
17.868.578,05 
65,61% 
Oktobar
13.791.917,27 
 4.656.745,71
33,76% 
1.321.997,91 
9,59% 
Novembar
9.429.163,04 
 550.064,29
 5,83%
453.291,26 
4,81% 
Decembar
6.644.940,26 
 2.058.808,69
 30,98%
 987.295,01
14,86% 
UKUPNO
141.831.671,11
51.774.683,83
36,50%
34.455.544,79
24,29%
NAPOMENA:
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine odnosi se na vrijednost saldiranih poslova zaključenih u redovnoj trgovini, aukciji za paket akcija (prodaja državnog kapitala), blok poslovima i na tržištu novca.

 

Vrijednosti su izražene u KM.

Nerezident je fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište/sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine.

Vrijednosti transakcija zaključenih za zbirni kastodi račun (račun koji otvara i vodi kastodi banka u svoje ime a za račun vlasnika, odnosno nominovanih vlasnika-svojih klijenata) uključene su u promet nerezidenata.

nr sve-12 2015
 
nr sve pc-12 2015