Promet po mjesecima
Mjesec
Vrijednost trgovine
Vrijednost prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Vrijednost kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
2.304.930
119.985,04
5,21%
109.226,45
4,74%
Februar
3.456.092,75 
 390.916,07
 11,31%
140.363,11 
 4,06%
Mart
76.893.023,52 
 23.789.457,75
30,94% 
 120.374,88
 0,16%
April
8.002.266,41 
 100.797,19
 1,26%
35.352,85
0,44% 
Maj
34.772.199,70 
1.518.092,93 
4,37% 
 34.398,76
 0,10%
Jun
7.022.590,98 
576.736,74 
 8,21%
508.401,61 
 7,24%
Jul
         
Avgust
         
Septembar
         
Oktobar
         
Novembar
         
Decembar
         
UKUPNO
132.451.103,36
26.495.985,72
20,00%
948.117,66
0,72%
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
 
   
      
 
 
 
 nr sve 06 2024   nr sve pc 06 2024