Promet po mjesecima
Mjesec
Vrijednost trgovine
Vrijednost prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Vrijednost kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
3.370.266,25
730.576,04
21,68%
125.243,02
3,72%
Februar
2.880.070,39 
 84.998,78
 2,95%
362.390,10 
 12,58%
Mart
41.475.176,80 
 821.483,35
 1,98%
427.568,24 
1,03% 
April
 4.442.082,00
643.575,98 
14,49% 
 512.357,76
11,53% 
Maj
 8.989.173,09
 243.234,53
2,71%
270.422,66 
3,01% 
Jun
 4.930.687,8
152.545,4
 6,19%
110.298,05
 4,47%
Jul
2.603.553,58 
393.264,57 
30,21% 
13.100,00 
 1,01%
Avgust
 10.336.427,18
 6.023.214,04
 58,27%
186.300,47 
 1,80%
Septembar
 52.062.115,27 31.233.711,76 59,99% 5.740.931,14  11,03%
Oktobar
2.832.159,57 
94.659,43 
3,34% 
56.864,54 
2,01%
Novembar
9.163.994,93 
 219.346,97
 2,39%
 53.948,760
 0,59
Decembar
UKUPNO
141.961.827,93
39.915.523,40
28,12%
7.791.928,69
5,49%
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
nr sve 11 2023  nr sve pc 11 2023