Promet po mjesecima
Mjesec
Vrijednost trgovine
Vrijednost prodaje
nerezidenata
% prodaje
nerezidenata
Vrijednost kupovine
nerezidenata
% kupovine
nerezidenata
Januar
4.678.125,52 45.553,37 1,95% 59.405,24 2,54%
Februar
4.381.509,20   145.154,53 3,31%   521.881,43 11,91% 
Mart
58.539.660,56  2.161.016,40  3,69%  505.974,88  0,86% 
April
24.937.998,44 
133.562,08 
 0,54%
50.179,38 
 0,20%
Maj
10.528.090,66 
 214.622,42
 2,04%
56.881,45 
 0,54%
Jun
9.580.235,62 
 208.729,09
2,18% 
 29.554,68
0,31% 
Jul
6.089.396,65
172.714,36
 2,84%
2.820.642,82
 46,32%
Avgust
2.581.126,92 
 122.940,55
4,76% 
106.124,70 
 4,11%
Septembar
 4.285.092,04
 878.482,92
 20,50%
139.396,18 
3,25% 
Oktobar
 6.145.340,87
450.674,74 
7,33% 
 107.629,24
 1,75%
Novembar
 9.763.052,88
 3.065.970,56
31,40% 
 1.445.522,88
 14,81%
Decembar
5.682.640,89 
 2.622.255,86
46,15% 
 2.759.133,82
 48,55%
UKUPNO
147.192.270,25
10.221.676,88
6,94%
8.602.326,70
5,84%
 
                                      
          nr sve 12 2022  nr sve pc 12 2022