Pregled broja hartija, otvorenih računa i korporativnih radnji

 Godina 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Emitenti 17  7  5  5                
Vlasnički računi 161 195  158  182   184                
Registrovane hartije 56  44 49   48  49                
Broj emitovanih novih hartija 134.830.463 76.787.815    115.578.658  180.462.848  246.710.445                
Nominalna vrijednost novih hartija u KM 331.731.862 465.085.259  689.706.590   410.067.145 689.941.223                 
Emisija po osnovu povećanja kapitala 9  10  15  13  14                
Emisija po osnovu smanjenja kapitala 7  7  5  4                
Emisija po ostalim osnovama -  1  0                
Preuzimanja 8  6 17   15                
Upis založnih prava 109 64  79  70   43                
Brisanje založnih prava 71  71 69 56   23                
Prodaja založenih hartija od strane Centralnog registra 35  38 19  40  10                 
Upis zabrane raspolaganja 54 141   47  51 36                 
Brisanje zabrana raspolaganja 57 69   35 25   35