Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04.2021 do 30.04.2021
 Redni broj
 Oznaka
HOV
 Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća
saldiranom prometu
1 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA 6.601.290,58 44,43
2 RS21-T02 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 4.992.950,00 33,61
3 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 825.000,00 5,55
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 689.181,74 4,64
5 RSBD-O-P REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 519.456,85 3,50
6 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 394.436,23 2,65
7 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 353.099,46 2,38
8 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO 255.000,00 1,72
9 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 65.134,07 0,44
10 PIKO-R-B PIKO AD PRNJAVOR 25.819,92 0,17
11 Ostale HOV OSTALE HOV 135.586,23 0,91
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 14.856.955,08 100,00%
hov top 10 04 2021