Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03.2021 do 31.03.2021
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća
u
saldiranom prometu
1 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 3.162.818,91 42,42
2 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 1.467.464,15 19,68
3 NPDK-R-A NAPREDAK AD BIJELJINA 903.575,52 12,12
4 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO 510.000,00 6,84
5 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 336.771,59 4,52
6 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 282.917,48 3,79
7 PTSA-R-A GP PUT AD, SRPSKO SARAJEVO SA P.O. 109.386,00 1,47
8 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 97.860,01 1,31
9 RSRS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 68.829,64 0,92
10 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA 65.431,83 0,88
11 Ostale HOV OSTALE HOV 451.702,03 6,05
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 7.456.757,16 100,00%
hov top 10 03 2021