Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02.2021 do 28.02.2021
 Redni
broj
 Oznaka HOV
 Naziv emitenta
 Vrijednost transakcija
%učešća u saldiranom prometu
1 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA 15.236.551,35 88,23
2 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 451.136,10 2,61
3 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 404.556,79 2,34
4 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 294.096,55 1,70
5 ATMK-R-A ENERGOINVEST AUTOMATIKA AD SARAJEVO 266.034,22 1,54
6 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 224.576,19 1,30
7 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 66.845,54 0,39
8 RSRS-O-A REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 60.913,77 0,35
9 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 50.154,23 0,29
10 HETR-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE 40.464,04 0,23
11 Ostale HOV OSTALE HOV 173.280,85 1,02
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 17.268.609,63 100,00%
 hov top 10 02 2021