Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01.2021 do 31.01.2021
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 823.504,50 36,66
2 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 453.325,42 20,18
3 NBLB-R-B UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA 236.087,50 10,51
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 199.897,42 8,90
5 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 186.939,55 8,32
6 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 98.674,89 4,39
7 HETR-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE 46.594,95 2,07
8 RSRS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 36.773,20 1,64
9 RSRS-O-G REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 27.120,93 1,21
10 HEDR-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZPHIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD 25.647,22 1,14
11 Ostale HOV OSTALE HOV 111.821,74 4,98
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 2.246.387,32 100,00%
 hov top 10 01 2021