Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2020 do 30.11.2020

 

 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u saldiranom
prometu
1 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 3.134.217,77 36,63
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.467.422,13 17,15
3 VBOP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 1.211.791,20 14,16
4 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 754.942,50 8,82
5 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENTFOND 293.829,27 3,43
6 RSRS-O-G REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 247.328,55 2,89
7 RSRS-O-B REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 207.493,88 2,43
8 RSRS-O-F REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 178.453,19 2,09
9 BLKI-O-C GRAD BANJA LUKA 116.082,52 1,36
10 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 110.012,82 1,29
11 Ostale HOV OSTALE HOV 834.028,87 9,75
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 8.555.602,70 100,00%

 hov top 10 11 2020