Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2020 do 30.09.2020
 Redni broj  Oznaka HOV
 Naziv
emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 HGPT-R-A HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE 1.159.186,50 32,02
2 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 550.627,77 15,21
3 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 462.882,98 12,79
4 MTNO-R-A METALNO AD ZVORNIK PO 286.428,42 7,91
5 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 174.666,54 4,83
6 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENTFOND 167.557,22 4,63
7 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 147.806,56 4,08
8 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUÆICA 130.572,82 3,61
9 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 124.886,55 3,45
10 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 43.084,93 1,19
11 Ostale HOV OSTALE HOV 371.971,40 10,28
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 3.619.671,69 100,00%
hov top 10 09 2020