Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2020 do 31.08.2020
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija
%učešća u saldiranom
prometu
1 RSBD-O-S REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 5.114.643,84 34,78
2 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUÆICA AD BANJA VRUÆICA 2.937.826,85 19,98
3 RSBD-O05 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.148.647,54 14,61
4 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 1.518.195,23 10,32
5 PDPT-R-A PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 517.331,10 3,52
6 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 485.168,04 3,30
7 BLKI-O-C GRAD BANJA LUKA 412.009,87 2,80
8 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 198.567,30 1,35
9 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENTFOND 178.480,99 1,21
10 RSRS-O-C REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 173.384,31 1,18
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.022.900,85 6,95
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 14.707.155,92 100,00%
 hov top 10 08 2020