Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03.2024 do 31.03.2024 
 
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija % učešća u saldiranom prometu
1 IEFB-R-A MF BANKA AD BANJA LUKA 58.704.905,64 76,35
2 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA 10.443.619,94 13,58
3 PIBB-R-D NAŠA BANKA AD BANJA LUKA 4.836.332,00 6,29
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 947.173,59 1,23
5 POST-R-A SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA 337.238,72 0,44
6 RS23-T07 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 327.030,00 0,43
7 RSBD-O41 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 237.383,33 0,31
8 ELDO-R-A MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ ADDOBOJ 235.647,63 0,31
9 NBLB-R-B UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA 84.000,00 0,11
10 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 79.002,00 0,10
11 Ostale HOV OSTALE HOV 660.690,67 0,85
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 76.893.023,52 100,00%
 
 hov top 10 03 2024