Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02.2024 do 29.02.2024 
 
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 HPAL-R-A PALAS AD BANJA LUKA 652.883,28 18,89
2 MATE-R-A TP MATEX AD BANJA LUKA 639.403,10 18,50
3 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 495.477,07 14,34
4 MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO 326.019,06 9,43
5 CRRF-O-J MKD CREDIS AD BANJA LUKA 269.781,84 7,81
6 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 181.602,00 5,25
8 MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO 116.353,91 3,37
9 CRRF-O-H MKD CREDIS AD BANJA LUKA 98.867,67 2,86
10 RSRS-O-S REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 74.353,74 2,15
11 Ostale HOV OSTALE HOV 453.823,58 13,13
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 3.456.092,75 100,00%

 hov top1 10 02 2024