Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01.2024 do 31.01.2024 
 
 Redni broj
 Oznaka HOV
 Naziv emitenta
 Vrijednost transakcija
%učešća u saldiranom prometu
1
PIBB-P-A
NAŠA BANKA AD BANJA LUKA
500.000,04
21,69
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
245.933,77
10,67
3
KOMO-R-A
KOMO AD MODRIÈA
211.434,60
9,17
4
RSBD-O05
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
174.502,46
7,57
5
PPMK-R-A
PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA
149.175,00
6,47
6
RSRS-O-S
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
140.136,52
6,08
7
MDPF-O-H
MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO
134.811,40
5,85
8
KMTB-R-A
KOMUNALNO AD TREBINJE
123.771,42
5,37
9
RSBD-O39
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
106.266,67
4,61
10
RSBD-O41
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
90.411,67
3,92
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
428.486,45
18,60
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
2.304.930,0
100,00%
 
 hov top1 10 01 2024