Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12.2023 do 31.12.2023 
 
 
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 SEMB-R-A PD SEMBERIJA AD BIJELJINA 1.669.683,22 49,33
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 503.340,22 14,87
3 DUVN-R-A DUVAN AD BIJELJINA 128.328,07 3,79
4 RSRS-O-S REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 106.883,42 3,16
5 RSBD-O41 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 105.800,00 3,13
6 RSBD-O42 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 104.341,67 3,08
7 RSBD-O39 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 100.381,67 2,97
8 KMTB-R-A KOMUNALNO AD TREBINJE 92.195,64 2,72
9 EDPL-R-A MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE 69.795,24 2,06
10 PSVN-R-A POSAVINA AD SRBAC 61.191,55 1,81
11 Ostale HOV OSTALE HOV 442.768,56 13,08
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 3.384.709,26  100,00%

 hov top 10 12 2023