Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2023 do 30.11.2023 
 
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 RSBD-O32 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 7.071.721,31 77,17
2 RSBD-O37 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 512.265,41 5,59
3 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 437.455,18 4,77
4 RSRS-O-S REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 328.108,83 3,58
5 HGPT-R-A HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE 243.252,00 2,65
6 RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 104.803,58 1,14
7 MCDC-R-A MCD COMPANY AD BANJA LUKA 57.104,00 0,62
8 KMTB-R-A KOMUNALNO AD TREBINJE 56.848,41 0,62
9 ELDO-R-A MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ ADDOBOJ 55.287,05 0,60
10 RSBD-O39 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 51.925,00 0,57
11 Ostale HOV OSTALE HOV 245.224,16 2,69
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 9.163.994,93 100,00%
 
 hov top 10 11 2023