Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10.2023 do 31.10.2023 
 
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.023.092,47 36,12
2 NAPR-R-A PD NAPREDAK AD PELAGIÆEVO 792.639,04 27,99
3 PIBB-P-A NAŠA BANKA AD BANJA LUKA 432.000,00 15,25
4 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 66.300,00 2,34
5 MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO 59.048,77 2,08
6 HELV-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIÆGRAD 55.657,56 1,97
7 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 50.553,28 1,78
8 PRED-R-A PREDIONICA AD TRNOVO 50.541,30 1,78
9 POPO-R-A POPOVO POLJE AD TREBINJE 36.733,95 1,30
10 HGPT-R-A HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE 25.528,80 0,90
11 Ostale HOV OSTALE HOV 240.064,40 8,49
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 2.832.159,57 100,00%
hov top 10 10 2023