Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2023 do 30.09.2023 
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta Promet %učešća u prometu
1 RSBD-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 19906659,51 38,24
2 RSBD-O32 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 15012295,08 28,84
3 RSBD-O19 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 10086165,67 19,37
4 IEFB-R-A MF BANKA AD BANJA LUKA 4889651,25 9,39
5 SKCN-R-A SOKOČNICA AD ŠIPOVO 722147,8 1,39
6 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 373305,89 0,72
7 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO AD BANJA LUKA 221000 0,42
8 PIBB-P-A NAŠA BANKA AD BANJA LUKA 169200 0,32
9 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 137263,65 0,26
10 POPO-R-A POPOVO POLJE AD TREBINJE 121314,15 0,23
11 Ostale HOV OSTALE HOV 423112,27 0,82

hov top 10 09 2023