Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2023. do 30.06.2023.  
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 KROS-R-A KRAJINA-OSIGURANJE AD BANJA LUKA 1.129.890,46 45,83
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 881.486,13 35,76
3 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 183.430,00 7,44
4 SEMB-R-A PD SEMBERIJA AD BIJELJINA 35.700,00 1,45
5 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 35.236,70 1,43
6 VLTG-R-A VELETRGOVINA AD GRADIŠKA 30.656,40 1,24
7 RSBD-O36 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 29.093,01 1,18
8 HETR-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE 28.770,85 1,17
9 AERD-R-A AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 12.492,00 0,51
10 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 12.308,81 0,50
11 Ostale HOV OSTALE HOV 86.279,48 3,49
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 2.465.343,84

100,00%

 
hov top 10 06 2023