Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04.2023. do 30.04.2023.  
Rednibroj OznakaHOV
Naziv
emitenta
Vrijednost
transakcija
%učešća usaldiranom
prometu
1 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 987.987,70 22,24
2 JAPR-R-A JAPRA AD SA PO 602.402,25 13,56
3 HGPT-R-A HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE 541.944,64 12,20
4 RSBD-O32 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 430.703,60 9,70
5 CMEG-R-A ÈAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA 379.588,72 8,55
6 MRDN-R-A MERIDIAN AD BANJA LUKA 347.287,50 7,82
7 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 276.579,45 6,23
8 VLPH-R-A VELEPREHRANA AD BANJA LUKA 128.330,00 2,89
9 RSBD-O36 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 90.732,33 2,04
10 SKCN-R-A SOKOČNICA AD ŠIPOVO 84.555,12 1,90
11 Ostale HOV OSTALE HOV 571.970,69 12,87
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 4.442.082,0 100,00%
 hov top 10 04 2023