Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02.2023. do 28.02.2023.  
 
 
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 SEMB-R-A PD SEMBERIJA AD BIJELJINA 854.012,17 29,65
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 746.327,21 25,91
3 BOSK-R-A RK BOSKA AD BANJA LUKA 318.943,95 11,07
4 PIBB-R-D NAŠA BANKA AD BIJELJINA 306.732,80 10,65
5 AGKR-R-A AGROKRAJINA AD BANJA LUKA 124.664,91 4,33
6 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 106.754,87 3,71
7 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 75.452,00 2,62
8 RSRS-O-F REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 56.448,23 1,96
9 HGPT-R-A HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE 56.362,80 1,96
10 MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO 32.210,89 1,12
11 Ostale HOV OSTALE HOV 202.160,56 7,02
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 2.880.070,39 100,00%
 
 
 hov top 10 02 2023