Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12.2022 do 31.12.2022  
 Redni broj
 Oznaka
HOV
 Naziv
emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u saldiranom
prometu
1 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.495.336,31 26,31
2 HELV-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZPHIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD 1.470.605,39 25,88
3 BOKS-R-A BOKSIT AD MILIĆI 1.016.108,22 17,88
4 MATE-R-A TP MATEX AD BANJA LUKA 602.608,14 10,60
5 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 297.062,28 5,23
6 BOSK-R-A RK BOSKA AD BANJA LUKA 261.085,50 4,59
7 RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 103.007,84 1,81
8 MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO 97.514,38 1,72
9 RSRS-O-P REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 68.025,74 1,20
10 VITK-R-A VITKOVCI AD VITKOVCI 42.467,06 0,75
11 Ostale HOV OSTALE HOV 228.820,02 4,03
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 5.682.640,88 100,00%
hov top 10 12 2022