Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2022 do 30.11.2022  
 Redni broj
 Oznaka
HOV
 Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 PIBB-P-A NAŠA BANKA AD BIJELJINA 3.300.000,00 33,80
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 2.078.220,41 21,29
3 BOSK-R-A RK BOSKA AD BANJA LUKA 1.226.398,68 12,56
4 PIBB-R-D NAŠA BANKA AD BIJELJINA 952.395,30 9,76
5 PIBB-P-B NAŠA BANKA AD BIJELJINA 660.000,00 6,76
6 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 460.209,65 4,71
7 APBL-R-B AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA 267.875,07 2,74
8 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 161.876,00 1,66
9 RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 153.514,46 1,57
10 RSRS-O-P REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 116.557,44 1,19
11 Ostale HOV OSTALE HOV 386.005,87 3,96
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 9.763.052,88 100,00%
 hov top 10 11 2022