Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10.2022 do 31.10.2022  
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUÆICA 2.843.190,96 46,27
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.223.190,34 19,90
3 KROS-R-A KRAJINA-OSIGURANJE AD BANJA LUKA 920.261,06 14,97
4 RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 459.274,89 7,47
5 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 284.062,32 4,62
6 RSRS-O-P REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 103.374,24 1,68
7 ATMK-R-A ENERGOINVEST AUTOMATIKA AD SARAJEVO 76.474,50 1,24
8 ATLS-R-A ATLANTIS AD BANJA LUKA 69.111,93 1,12
9 GCGR-R-A KP GRADSKA ÈISTOÆA AD GRADIŠKA 44.608,68 0,73
10 MNLA-R-A MONALIZA AD BANJA LUKA 19.014,50 0,31
11 Ostale HOV OSTALE HOV 102.777,46 1,69
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 6.145.340,88 100,00%
 hov top 10 10 2022