Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.07.2020 do 3.07.2020 u odnosu na period od 01.06.2020 do 30.06.2020 godine
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index (jul / jun)  Broj hartija od vrijednosti
% od
ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index (jul / jun)  Broj transakcija
%od
ukupnog broja transakcija
Index (jul / jun) 
Akcija 1.579.348,34 40% 46 3.135.749 32% 44 333 60% 101
Obveznica 1.988.284,15 50% 35 3.737.199 38% 686 124 22% 175
Ostale HOV 410.880,41 10% 121 2.959.950 30% 1.177 95 17% 52
Ukupno: 3.978.512,90 100 % 42 9.832.898 100 % 124 552 100 % 94

Blok poslovi (T+n): 

 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index (jul / jun)  Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index (jul / jun)   Broj transakcija
%od
ukupnog broja transakcija
Index (jul / jun) 
Akcija 7.861.955,17 100% 1.221 10.852.392 100% 1.045 9 100% 900
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 7.861.955,17 100 % 1.221 10.852.392 100 % 1.045 9 100 % 900