Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.05.2020 do 31.05.2020 u odnosu na period od 01.04.2020 do 30.04.2020 godine

Redovna trgovina (T+2):

 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(maj / april)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(maj / april) 
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(maj / april) 
Akcija 4.032.984,53 89% 187 6.127.570 90% 21 364 77% 138
Obveznica 371.938,00 8% 92 569.636 8% 84 48 10% 102
Ostale HOV 104.793,13 2% 31 83.880 1% 30 60 13% 113
Ukupno: 4.509.715,66 100 % 156 6.781.086 100 % 22 472 100 % 130