Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.04.2020 do 30.04.2020 u odnosu na period od 01.03.2020 do 31.03.2020 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
april /mart
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
april /mart
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
april /mart
Akcija 2.151.139,18 74% 45 29.454.435 97% 400 264 73% 71
Obveznica 402.515,42 14% 15 676.559 2% 22 47 13% 25
Ostale HOV 342.055,95 12% 64 280.841 1% 34 53 15% 27
Ukupno: 2.895.710,55 100 % 36 30.411.835 100 % 270 364 100 % 48

Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
april /mart
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
april /mart
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
april /mart
Akcija 1.813.000,00 100% ********** 11.630.000 100% ********** 2 100% *********
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 1.813.000,00 100 % ********** 11.630.000 100 % ********** 2 100 % **********

Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
april /mart
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
april /mart
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
april /mart
Trezorski zapis 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Obveznica 302.812,01 100% 4.028 536.725 100% 5.367 1 100% 100
Akcija 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 302.812,01 100 % 4.028 536.725 100 % 5.367 1 100 %

100