Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.03.2020 do 31.03.2020 u odnosu na period od 01.02.2020 do 29.02.2020

Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(mart / februar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(mart / februar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(mart / februar)
Akcija 4.822.476,96 60% 68 7.368.053 65% 73 373 49% 103
Obveznica 2.710.978,78 34% 134 3.065.459 27% 147 186 25% 123
Ostale HOV 535.315,37 7% 64 830.507 7% 28 196 26% 87
Ukupno: 8.068.771,11 100 % 81 11.264.019 100 % 75 755 100 % 102
    
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(mart / februar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(mart / februar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(mart / februar)
Trezorski zapis 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Obveznica 7.516,77 100% ********** 10.000 100% 1 100% ********
Akcija 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 7.516,77 100 % ************ 10.000 100 % ******** 1 100 % *********