Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.02.2020 do 29.02.2020.godine u odnosu na period od 01.01.2020 do 31.01.2020 godine
 Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(februar /januar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(februar /januar)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(februar /januar)
Akcija 7.128.362,97 71% 972 10.105.970 67% 279 363 49% 215
Obveznica 2.019.375,09 20% 134 2.090.447 14% 126 151 20% 77
Ostale HOV 837.852,83 9% 589 2.918.846 19% 717 225 31% 203
Ukupno: 9.985.590,89 100 % 419 15.115.263 100 % 265 739 100 % 155
    
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(februar /januar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(februar /januar)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(februar /januar)
Akcija 1.760.211,18 100% *************** 3.125.930 100% ************** 1 100% *************
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 1.760.211,18 100 % ************** 3.125.930 100 % ************** 1 100 % **************