Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.01.2020 do 31.01.2020 u odnosu na period od 01.12.2019 do 31.12.2019 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(januar /decembar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja
hartija od vrijednosti
Index
(januar /decembar)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(januar /decembar)
Akcija 733.561,95 31% 25 3.621.725 64% 36 169 36% 34
Obveznica 1.508.275,39 63% 9 1.665.134 29% 8 197 41% 18
Ostale HOV 142.164,27 6% 86 407.278 7% 34 111 23% 54
Ukupno: 2.384.001,61 100 % 12 5.694.137 100 % 17 477 100 % 26