Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.12.2019 do 31.12.2019 u odnosu na period od 01.11.2019 do 30.11.2019 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(decembar /novembar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(decembar /novembar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(decembar/ novembar)
Akcija 2.987.992,37 15% 171 10.024.492 30% 141 504 28% 147
Obveznica 16.933.983,65 84% 136 21.997.899 66% 80 1.125 61% 235
Ostale HOV 165.004,01 1% 23 1.186.016 4% 12 207 11% 78
Ukupno: 20.086.980,03 100 % 134 33.208.407 100 % 74 1.836 100 % 169
    
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(decembar /novembar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(decembar /novembar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(decembar /novembar)
Akcija 571.778,56 100% 24 1.786.808 100% 51 1 100% 100
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 571.778,56 100 % 24 1.786.808 100 % 51 1 100 % 100
    
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov Vrijednost transakcija % od ukupne vrijednosti transakcija Index(decembar /novembar) Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index(decembar /novembar) Broj transakcija % od ukupnogbrojatransakcija Index(decembar /novembar)
Trezorski zapis 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Obveznica 7.006,70 100% *************** 10.000 100% 1 100% *************
Akcija 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 7.006,70 100 % ************** 10.000 100 % ************** 1 100 % **********