Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.11.2019. do 30.11.2019. u odnosu na period od 01.10.2019. do 31.10.2019. godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(novembar /oktobar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
(novembar /oktobar)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(novembar /oktobar)
Akcija 1.751.230,08 12% 41 7.090.220 16% 43 344 32% 71
Obveznica 12.467.106,90 83% 727 27.617.416 62% 1.278 478 44% 337
Ostale HOV 716.962,97 5% 35 10.139.560 22% 434 267 24% 36
Ukupno: 14.935.299,95 100 % 186 44.847.196 100 % 213 1.089 100 % 79
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(novembar /oktobar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(novembar /oktobar)
Broj
transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(novembar /oktobar)
Akcija 2.348.484,67 100% 42 3.505.201 100% 13 1 100% 100
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 2.348.484,67 100 % 42 3.505.201 100 % 13 1 100 % 100